LEDENVERGADERING EN BARBECUE

Geplaatst: 01-09-2023. Door: Faan.

Op zaterdag 9 september vormt onze thuishaven café Tijink het decor van de jaarlijkse ledenvergadering en aansluitend de gratis barbecue. De aanvang is om 16.00 uur. je kunt je nog tot en met maandag 4 september aanmelden: feestavond@fcteibergen.nl. 

De agenda voor de ledenvergadering heeft iedereen inmiddels toegestuurd gekregen. Bij de bestuursverkiezingen is secretaris Wouter Swam aftredend en niet-herkiesbaar. Algemeen bestuurslid Wouter Emsbroek is tevens aftredend, hij is wel herkiesbaar. Voor een tussentijdse benoeming als algemeen bestuurslid wordt Daan Weeink aan de leden voorgedragen. 

Alle leden en onze sponsors kunnen daarna weer van de traditionele barbecue smullen. Rond 18.00 uur zullen de eerste hamburgers, worstjes et cetera op de bakroosters liggen. De drankjes kun je met onze eigen verenigingsmuntjes betalen.

Onze Sponsoren

LEDENVERGADERING EN BARBECUE
Schuiven naar boven