Huisregels

De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, ontstaan bij verenigingsactiviteiten. Iedereen neemt deel op eigen risico  Indien een lid zich bij een verenigingsactiviteit dermate misdraagt (bijvoorbeeld vernieling, overmatig drankgebruik of het gebruik van drugs), waardoor andere deelnemers, dan wel de vereniging (materiële) schade ondervindt, dan is de vereniging bij monde van het bestuur gerechtigd om betreffende persoon volgens volgende tabel te straffen. Hierbij kan ook gekeken worden naar wat de misdraging betekent voor de “naam” van de vereniging. Het zelfde gaat gelden bij een door FC Twente opgelegd stadionverbod. Tevens zal de eventuele schade op de overtreder worden verhaald

Categorie A: Vermaning.

Persoon zal na beraadslaging binnen bestuur, door voorzitter of plaatsvervanger, worden gewaarschuwd. Het niet verbeteren van de situatie of een herhaaldelijke waarschuwing zal leiden tot plaatsing in categorie B.

Categorie B: Schorsing.

Een geschorst lid zal een door het bestuur afgesproken termijn niet mogen deelnemen aan alle verenigingsactiviteiten. Een schorsing leidt niet tot beëindiging van het lidmaatschap. Restitutie van lidmaatschapsgeld is niet mogelijk.

Categorie C: Royeren.

Dit gebeurt bij o.a. bedreigen van bestuur en/of leden. (beoordeling door bestuur). Een geroyeerd lid zal met onmiddellijke ingang zijn lidmaatschap verliezen. Restitutie van lidmaatschapsgeld is niet mogelijk. Een eventuele nieuwe aanmelding van dit lid zal in het bestuur overwogen moeten worden.
Alle categorieën hebben betrekking op FCT Eibergen en FC Twente gerelateerde activiteiten

Onze Sponsoren

Schuiven naar boven